Torna alla home page

Back to the home page
ITALIAN SHUAI JIAO UNION

STORIA  CHANG TU SHENG CHANG DA WEI TAI CHI CHUAN ORGANIZZAZIONE
VIDEO FOTO GALLERY STAGE CAMPIONATI PROGRAMMA

Tao-lou 1 Jiao-Quan - Shuaijiao fundamental practice: 13 Tai-Bao


 

                

 

European Shuai Jiao Union - For informations: telephone number +39 347 1212266
Master Antonio Langiano - President of the European Association
email: italy.kuoshu@hotmail.it