Torna alla home page

Back to the home page
ITALIAN SHUAI JIAO UNION


STORIA  CHANG TUNG SHENG CHANG DA WEI TAI CHI CHUAN ORGANIZZAZIONE
VIDEO FOTO GALLERY STAGE CAMPIONATI PROGRAMMA


Master Antonio Langiano with Chang Da Wei and his family


 Master Antonio Langiano with Master Daniel Weng
 and Master Bernald Adler
Master Antonio Langiano with Mister Wang Quan Yi
 
Master Antonio with Mister Shen Zhoi Gang
MasterAntonio with Master Chu Yuh-LungMaster Antonio with Master Wang Yanhui

  

Master Antonio with Master Wang Wen-Yong

President (Universal Chinese Martial Arts Association) Mr. Ma Enci and Mr. Antonio Langiano  

 
 

The president of China Shuai Jiao Association Mr. Zhou Jinqian with Mr. Antonio Langiano and his Team Coah Alessio Pasciulli 

                

 


European Shuai Jiao Union - For informations: telephone number +39 347 1212266
Master Antonio Langiano - President of the European Association
email: italy.kuoshu@hotmail.it