Torna alla home page

Back to the home page
ITALIAN SHUAI JIAO UNION


STORIA  CHANG TU SHENG CHANG DA WEI TAI CHI CHUAN ORGANIZZAZIONE
VIDEO FOTO GALLERY STAGE CAMPIONATI PROGRAMMA

                      2014年欧洲-罗马中国式摔跤国际邀请赛                      2014年欧洲-罗马中国式摔跤国际邀请赛


  • International Chinese Shuai jiao Tournament 2013, Yixing-China                

 


European Shuai Jiao Union - For informations: telephone number +39 347 1212266
Master Antonio Langiano - President of the European Association
email: italy.kuoshu@hotmail.it